Có thể nói, tuy mới vào Việt Nam được hơn 10 năm nhưng Google được xem như một công cụ vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Bằng việc đưa các website của doanh nghiệp lên top Google thông qua việc Seo từ khóa đã giúp đem